Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: İdam cezası düşünülebilir

Esenyurt’taki tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesinin ardından “idam“ tartışmaları tekrar gündeme geldi. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç; idam cezasının geri getirebileceğini savundu.

AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne geçen Kılıç,“İdam cezası düşünülebilirifadesine yer verdiği konuşması şöyle devam etti:

“Kısas İslam hukukunda var, bizim beşeri hukuk sistemimizde yok ama aslında beşeri hukuk sistemindeki birçok cezalar, müebbet hapis cezaları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları. Duyarsınız hani 44 kere ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Bu ne demektir? Aynı suçu 44 defa işlemiş olması halinde 44 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Hüküm paragrafını okuduğunuzda gerçekten çok ağır ve mağdur tarafın yüreğini soğutan vicdanını rahatlatan cümleler. Ama nereye geliyor mesele hükmün infazına. İnfaz edilmeyen hüküm yok hükmündedir. O nedenle ceza kanununda ön görülen hükümlerin infaz edilmesi lazım.

TIKLAYIN | Demirtaş’tan “Selo’ya idam” sloganlarına yanıt: Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum

Ben yeni tartışmalar açmayı doğru bulmuyorum; idam cezası tabii ki belli suçlarda, devlete karşı işlenen suçlarda, aileye karşı işlenen suçlarda, kadına karşı çocuklara karşı işlenen suçlarda ölüm cezasını, Türk hukuk sistemine yeniden döndürülmesi düşünülebilir. Bir teröristi, onlarca askerimizi polisimizi şehit ettiğini bile bile ceza evlerinde yaşatmayalım denilebilir. Bunlar tartışmaya açık konular ama asıl olan bugünkü ceza rejimimizde var olan cezai yaptırımları infaz rejiminde uygulanabilir kılmaktır. Toplumun yüreğini soğutmaya ve adalet duygusunu hakim kılmaya bu da yeterli olacaktır.“

 

Türkiye’de ölüm cezasının kaldırılması

Ölüm cezası, 22.05.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5170 sayılı Kanunla, Anayasa m.15/2, 17/4, 38/10 ve 87’de değişiklik yapıldı ve Türk Hukuku’ndan çıkarıldı. Bu yeni hükümlere göre; mahkemeler ölüm cezası kararı veremez, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü haller dahil olmak üzere ölüm cezası kararı verilemez ve infaz edilemez, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de mahkemelerce kesinleşmiş ölüm cezası kararlarının yerine getirilmesine karar veremez.

Ölüm, yani idam cezasının bir yaptırım türü olarak Türk Hukuku’nda uygulanamayacağına dair Anayasa değişikliğinin dayanağı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6 ve 13. ek protokolleridir.

Şu an ölüm cezası yasağı, Avrupa Konseyi üyeliğinin bir şartı haline getirildi.

Herkesin yaşam hakkı yasa ile korunur

Esas itibariyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Yaşam hakkı” başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında ölüm cezasına yer verilir. Bu hükme göre; “Herkesin yaşam hakkı yasa ile korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infazı hariç, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez”.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrasında ise; meşru savunma, yakalama, gözaltında ve tutuklu bulunanın kaçmasını önleme, ayaklanma veya isyanın hukuka uygun olarak bastırılması sırasında mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı ile ölümün meydana gelmesini de hukuka aykırı saymamıştır.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrasında mahkeme kararı ile ölüm cezasına hükmedileceği ifade edilse de, önce bu sözleşmenin eki olarak yürürlüğe giren 6. protokol ile savaş zamanında ölüm cezası hariç ölüm cezası kaldırıldı ve ardından yürürlüğe giren 13. protokolle de ölüm cezası her durumda kaldırıldı.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx