Spectrum Networks, eğitim hizmetlerini Türkiye’ye genişletiyor

İş süreçlerindeki verimliliği artırmak ve karar alma hünerlerini düzgünleştirmek isteyen birçok şirket, son yıllarda objelerin interneti, büyük data, yapay zeka, robotik süreç otomasyonu üzere teknolojilerden yararlanmaya başladı. İş dünyasında hızlanan dijital dönüşüm, 21. yüzyıl hünerlerine sahip insan kaynağına talebi de artırdı.

Ipsos araştırma şirketi işbirliğiyle yürütülen Yetenek Dönüşümü Global Tesir Raporu’nda ise yetişmiş insan kaynağına erişememenin, dijital dönüşümün önündeki en büyük mani olduğu tespit edildi. Şirketlerin yüzde 59’unun kâfi sayıda nitelikli çalışana sahip olmamanın iş üzerinde büyük ya da orta seviyede bir tesiri olduğunu belirttiği raporda, mevcut çalışanların hünerlerini güzelleştirmenin en süratli tahlil olarak görüldüğü kaydedildi.

Microsoft’un eğitim alanındaki önde gelen tahlil ortaklarından Spectrum Networks, 21. yüzyıl yetkinliklerine gereksinim duyan şirketlere tahlil sunabilmek için eğitim hizmetlerini Türkiye’ye de taşıdı. Mevzuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Spectrum Networks Satış ve İşbirliklerinden Sorumlu Lider Yardımcısı Pournami Nair, “Dijital marifetlere sahip çalışanlara duyulan gereksinimin arttığı bu devirde, şirketler yeni işe alım maliyetlerinin yerine mevcut çalışanlarının gelişimine odaklanıyor. Spectrum Networks olarak eğitim faaliyetlerimizi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tunus, Hindistan ve Singapur’daki ofislerimizin akabinde Türkiye’ye de taşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE ŞİRKETLERİN YARISINDAN FAZLASI DİJİTAL YETENEKLERE ERİŞMEKTE ZORLANIYOR

Değişen çalışan beklentileri sebebiyle işgücü piyasasının her geçen gün daha rekabetçi bir hal aldığını vurgulayan Pournami Nair, “IDC’ye (International Veri Corporation) nazaran BT alanında işçi muhtaçlığının 2025’e kadar 68 milyona ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Microsoft’un bir araştırmasında Türkiye’deki kuruluşların yarısından fazlasının dijital marifetlere sahip işçi bulmakta zorlandığına dikkat çekiliyor. Bilhassa siber güvenlik alanında yetişmiş çalışana ulaşmanın güç olduğunun tabir edildiği raporda, büyük data analitiği ve bilgi bilimi üzere yetkinliklere muhtaçlığın da artacağı belirtiliyor. Spectrum Networks olarak Türkçe online ve yüz yüze kurslar verebilen, önde gelen ödüllü bir Microsoft partneri olarak, sertifikalı eğitmenlerle Türkiye’nin dijital yeteneklere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” tabirlerini kullandı.

6 AYDA BİNDEN FAZLA BİREYE EĞİTİM

Kuruluşların idare kademesindeki çalışanlarına ve BT takımlarına 21. yüzyıl ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak için özel eğitim programları tasarladıklarını vurgulayan Spectrum Networks Satış ve İşbirliklerinden Sorumlu Lider Yardımcısı Pournami Nair, değerlendirmelerini şu tabirlerle sonlandırdı:

“Spectrum Networks olarak altı ayda Azure odaklı eğitimler düzenledik. Çağdaş İşyeri, İş Uygulamaları, SCI Güvenliği, Uyumluluk ve Kimlik ve Microsoft Azure Bilgi / Yapay Zeka, Uygulamalar ve Altyapı tahlilleri üzere Microsoft yetkinlikleri konusunda binden fazla şahsa Türkçe lisanında eğitim verdik. Spectrum Networks olarak, gereksinimlere özel tasarlanan programlarımızla şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak Türkçe Microsoft eğitimleri sunuyoruz. İştirakçiler, Data ve Yapay Zeka, Uygulamalar ve Altyapı başlıklarını kapsayan Microsoft Azure’un yanı sıra Çağdaş İşyeri, İş Uygulaması (Dinamik) ve SCI (Güvenlik, Uyumluluk ve Kimlik) dahil olmak üzere tüm Microsoft yetkinliklerini etkileşimli eğitimlerde kazanabiliyor.”