İBB’nin metro kredisine konulan haciz hukuka aykırı bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde asfalt ihalesi alan Met-Gün İnşaat, belediyeden alacağı nedeniyle yeni yönetim döneminde kurumun banka hesabına  565 milyon liralık haciz koydurmuş, para şirketin hesabına geçmişti.

İBB’nin haczedilen parası içinde metro yapımı için yurt dışından aldığı kredi de bulunuyordu.

Önceki dönemden kalan ve ödenmeyen borç nedeniyle İBB aleyhine ilamsız icra takipleri başlatan şirket, üç ayrı icra dosyasından haciz ihbarnamesi göndermişti.

İBB, Belediye Kanunu’na göre haczi mümkün olmayan proje kredileri, vergi, resim, harç gelirleri ile şartlı bağışların da yer aldığı hesaplara haciz konulmasına karşı dava açmıştı. İBB’nin ödemenin durdurulması talebi ilk mahkemelerce reddedilmişti.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU, SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İBB’nin sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir aşamaya gelindi.

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul’un metro parasını haksız bir şekilde haczedenlere karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde  Bölge Adliye Mahkemesi hacizlerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Sıkı takipteyiz” dedi.

“ŞİKAYET KABUL EDİLMELİYDİ”

Söz konusu kararda “Haczedilmez nitelikteki hesaplarda bulunan paraların haciz ihbarnameleri ve icra dairelerin talepleri üzerine, borçlunun talimatı olmaksızın banka tarafından haczi kabil hesaplara aktarılarak bu hesaptan paraların icra dairelerine gönderilmesi, bu hesapların ve gönderilen paraları haczi kabil hesap ve paralar haline getirmez. Bu nedenle mahkemece şikayete konu 06/07/2020 tarihli haciz ihbarnamesiyle Vakıflar Bankası Validesultan Şubesi’nde bulunan toplam …adet hesaba ve bu hesaplardan …nolu hesaba aktarılan paralara yönelik olarak da şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı nedenlerle bu yönlerden istemin reddi yerinde olmamıştır” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir