Fatih’in Entelektüel Portresi kitabıyla renkli ve hızlı bir seyahat

ensonhaber.com

İstanbul’u 1453 yılında fetheden Fatih Sultan Mehmet’in iyi bir şair olduğu, İtalyancayı Osmanlıca gibi konuştuğu ve derin bir bilgi birikimine sahip olduğu herkesin malumu.

Yaşadığı süre boyunca pek çok kitap okuyan, dünya siyasetini yakından izleyen ve en önemlisi de İstanbul’u fethederek adını altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet’in entelektüel dünyasını anlatan; tarihçi-yazar İsmail E. Ürünsal’ın kaleme aldığı Fatih’in Entelektüel Portresi kitabı, ünlü padişahın donanımına, bilgine odaklanıyor. Timaş Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitap, tarih zevki sunuyor.

Osmanlı’yı en bilen yazarların başında gelen İsmail E. Ürünsal’ın titiz çalışması sonucu ortaya çıkan Fatih’in Entelektüel Portresi kitabını, tarihe merak duyan her kitapseverin okuması gerekir.

Bu kitapta, İstanbul’u fethederek imparatorluğun gerçek kurucusu olma vasfını kazanan Fatih Sultan Mehmet’in entelektüel yönü inceleniyor.

Kitabın başında çocukluğundan gençliğine Fatih’in eğitim süreci ve çevresindeki hocalarına odaklanılırken ardından Fatih’in âlimlerle olan ilişkilerine değinilmiş, ilim ve felsefe tarihinin en önemli ve aktüel sorunlarına dair ulemanın tartışıp eser vermesindeki ana rolü üzerinde duruluyor.

Avnî mahlasıyla şiirler yazan padişah

Sonrasında “Avnî” mahlasıyla şiirler yazan bir şair olan Fatih’in bir divançe tutarındaki şiirleri ve dönemin şairleriyle kurduğu şiir meclislerine dahil oluyoruz.

Genç yaşta bütün bu edebî ve ilmî birikime sahip Fatih kurduğu Saray Kütüphanesi ile payitaht İstanbul’da Doğu ve Batı kültürünü bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Peki Fatih’in ilgi ve merakları kütüphanesine nasıl yansımıştı?

Sayfa: 128

Hızlı ve renkli bir seyahat

Coğrafya, matematik, astronomi ve askeri ilimlerle ilgili kitaplardan farklı dillerden tercüme ettirdiği klasik eserlere, Venedikli ressam Gentile Bellini’nin tablolarından madalyonlara, Anabasis’ten İlyada’ya Fatih’in kütüphanesinin raflarında hızlı ve renkli bir seyahate hazır olun.

Usta tarihçinin kaleminden

Fatih’in Entelektüel Portresi: Merakları, Kitapları ve Kütüphanesi, ömrünü Osmanlı kültür tarihinin yazımına adayan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın yetkin kaleminden…

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir